เกี่ยวกับเรา


UploadImage
 
            ฟายด์มี (findme) สถาบันค้นหาบุคลิกภาพและวางแผนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มาแล้วกว่า 10 ปี โดยเริ่มก่อตั้งที่กรุงเทพมหานคร ก่อนเป็นที่แรก โดยเปิดหลักสูตรรับรองผลการสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงขยายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
            ฟายด์มี (findme) ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนานวัตกรรมการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียนและระบบการดูแลนักเรียนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยจะประกอบด้วย ระบบการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้เรียนเพื่อหาอาชีพที่เหมาะสม ระบบการวางแผนการเรียนและการสอบ ระบบการดูแลการสมัครสอบตรง และระบบโปรแกรมช่วยเลือกคณะ ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยได้ ทั้งในระบบโควตา รับตรง สอบตรง เคลียริ่งเฮาส์ แอดมิชชั่นได้ 100% นอกจากนี้ฟายด์มียังได้รับคำแนะนำ และความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาองค์กร จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย
 
 
UploadImage  UploadImage
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโครงการซอฟแวร์ดีมีนวัตกรรม ชื่อโครงการ Upbean Learning Platform
และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

UploadImage
UploadImage