ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง


ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"จุดแข็งของที่นี่คือ เขาสามารถจะหาจุดอ่อนของน้องๆ และอัพเกรดคะแนนน้องขึ้นมาให้ได้"
คุณวไลภรณ์ โคลอร์ฟิโน ผู้ปกครองน้องเจอร์รี่ รร.ศรีวิกรม์


findme ดีไหม
"จุดแข็งของที่นี่คือ เขาสามารถจะหาจุดอ่อนของน้องๆ  และอัพเกรดคะแนนน้องขึ้นมาให้ได้"
- คุณวไลภรณ์  โคลอร์ฟิโน ผู้ปกครองน้องเจอร์รี่ -

==================
นักเรียน findme รุ่น 60

==================
สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่
www.findme.co.th
Line ID : @findme

UploadImage