ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง


ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"ที่อื่นเน้นติวแอดมิชชั่น เรียนแล้วก็จบๆกันไป แต่ที่นี่เขารับรองผลและช่วยเลือกเด็กให้เลือกเรียนตามศักยภาพของตัวเอง"
คุณอุทัยวรรณ อุดมเจริญชัยกิจ ผู้ปกครองน้องแทน รร.สาธิต มศว.


findme ดีไหม
" ที่อื่นเน้นติวแอดมิชชั่น เรียนแล้วก็จบๆกันไป 
แต่ที่นี่เขารับรองผลและช่วยเลือกเด็กให้เลือกเรียนตามศักยภาพของตัวเอง "

คุณอุทัยวรรณ  อุดมเจริญชัยกิจ
ผู้ปกครองน้องแทน รร.สาธิต มศว.
==================
นักเรียน findme รุ่น 60
==================
สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่
www.findme.co.th
Line ID : @findme

UploadImage