ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"ได้ยินคำร่ำลือมานาน ว่าที่นี่ Ent เข้ามหาวิทยาลัยได้ตลอด ชอบที่ดูแลน้องดี เวลาน้องๆมีอะไรก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา"
คุณสุวดี ยืนยง ผู้ปกครองน้องแนน รร.เซนต์โยเซฟทิพวัล


ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"จุดแข็งของที่นี่คือ เขาสามารถจะหาจุดอ่อนของน้องๆ และอัพเกรดคะแนนน้องขึ้นมาให้ได้"
คุณวไลภรณ์ โคลอร์ฟิโน ผู้ปกครองน้องเจอร์รี่ รร.ศรีวิกรม์


ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"ที่อื่นเน้นติวแอดมิชชั่น เรียนแล้วก็จบๆกันไป แต่ที่นี่เขารับรองผลและช่วยเลือกเด็กให้เลือกเรียนตามศักยภาพของตัวเอง"
คุณอุทัยวรรณ อุดมเจริญชัยกิจ ผู้ปกครองน้องแทน รร.สาธิต มศว.


ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"ชอบที่มีการดูแลน้อง ชอบมากค่ะ"
คุณสุทิสา ประดิษฐ์สถบดี ผู้ปกครองน้องไรอัน รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ


ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
"ได้ถามจากเพื่อนๆ ผปค. รุ่นก่อนๆ ก็บอกว่า ที่นี่บุคลากรดูแลนักเรียนดี จริงใจกับการเรียนการสอน"
คุณเบญจพร กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ปกครองน้องโฟร์ค รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ